Προστασία VIP

Οι μονάδες της IDF, οι οποίες για χρόνια ασχολούνται με το αντικείμενο, αποτελούν παγκόσμιο παράδειγμα για την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των υπευθύνων προστασίας VIP που παρέχουν. Η εκπαίδευση προστασίας Προσώπων πραγματοποιείται από υψηλά καταρτισμένους εκπαιδευτές, δίνοντας σας την δυνατότητα να ανεβάσετε το επίπεδο των υπηρεσιών σας σε επίπεδα που δεν θα φανταζόσασταν ότι είναι δυνατά.

Pin It on Pinterest

Share This