Προστασία VIP

Οι μονάδες της IDF, οι οποίες για χρόνια ασχολούνται με το αντικείμενο, αποτελούν παγκόσμιο παράδειγμα για την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των υπευθύνων προστασίας VIP που παρέχουν. Η εκπαίδευση προστασίας Προσώπων πραγματοποιείται από υψηλά καταρτισμένους εκπαιδευτές, δίνοντας σας την δυνατότητα να ανεβάσετε το επίπεδο των υπηρεσιών σας σε επίπεδα που δεν θα φανταζόσασταν ότι είναι δυνατά.