Οφέλη του Κραβ Μαγκά

Για ποιο λόγο λοιπόν κάποιος να διαλέξει το Krav Maga για την προσωπική του εκπαίδευση σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα; Το Krav Maga αποτελεί ένα στυλ αυτοάμυνας, το οποίο βρίσκεται σε μια συνεχή ανάπτυξη και τελειοποίηση  μέσα από την συσσωρευμένη εμπειρία της σύγχρονης μάχης καθώς οι εγκληματικές τακτικές διαφοροποιούνται στο πέρασμα του χρόνου και σκοπό έχει να βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο να εντοπίσει , να αποφύγει ή και να εξουδετερώσει κινδύνους γρήγορα και αποτελεσματικά .

Επικεντρώνεται στην καρδιαγγειακή και ενδυναμωτική άσκηση, καθώς κα στην απόκτηση ελαστικότητας. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται επίσης στην ταχύτητα, την αντοχή, την ακρίβεια και τον συγχρονισμό, καθιστώντας το σύστημα ένα πλήρες πρόγραμμα εκγύμνασης για τον ασκούμενο.

Η βάση και η δομή της λογικής του συστήματος είναι η χρήση του σε πραγματικές συνθήκες. Για αυτό το λόγο, στο Krav Maga δεν υπάρχουν κανόνες και όρια όπως συμβαίνει και στην πραγματική ζωή . Δεδομένου ότι μία βίαιη επίθεση στον δρόμο δεν υπακούει σε κανόνες, κάποιος δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων πόσους αντιπάλους (ένοπλους ή άοπλους) θα κληθεί να αντιμετωπίσει  . Έτσι, οι τεχνικές του  πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν σε καταστάσεις πραγματικής μάχης.

 

Η μέθοδος εκμάθησης και αφομοίωσης του συστήματος είναι αρκετά απλή. Σκοπός είναι οι πλέον άμεσες και απλές μέθοδοι άμυνας να γίνουν κτήμα του μαθητή έτσι ώστε σε περίπτωση ανάγκης στο δρόμο να βγαίνουν αβίαστα  . Με αυτό τον τρόπο, αφομοιώνοντας λίγες και αποτελεσματικές τεχνικές άμυνας για κάθε επίθεση, το Krav Maga προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από δυνατές αντεπιθέσεις , πολλές εκ των οποίων μπορεί να τις συναντήσει κανείς και σε άλλες πολεμικές τέχνες(καράτε, αϊκίντο, τζούντο κ.α.), κάνοντας το σύστημα το πλέον ολοκληρωμένο στις πραγματικές απαιτήσεις της ζωής.

Η διαδικασία αυτή, αποτελεί εξίσου για το μυαλό όσο και για το σώμα μια κατάσταση συνεχούς εξέλιξης του μαθητή. Η διαδικασία η οποία απαιτεί την ικανότητα προσαρμογής σε κάθε πιθανή κατάσταση, επιτρέπει εκτός των άλλων και την κατανόηση και αυτογνωσία των φυσικών ικανοτήτων και περιορισμών του κάθε μαθητή, με τρόπο τέτοιο ώστε το σύστημα να προσαρμόζεται στις δυνατότητες του καθενός. Κατ αυτό τον τρόπο, δεν υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο “σωστών” αντιδράσεων για όλους, αλλά ο καθένας βρίσκει τον συνδιασμό κινήσεων και τακτικών που εξυπηρετεί τις ανάγκες του, με βάση τις δυνατότητες του. Με αυτό τον τρόπο, καλλιεργείται και η μεγαλύτερη δυνατή αυτοπεποίθηση στο πνεύμα του κάθε μαθητή.