Κράβ Μαγκά για πολίτες

Ενώ  αρχικά είχε εφαρμογή στον στρατιωτικό τομέα, γρήγορα βρήκε τον δρόμο του στο ευρύ κοινό με αυτό που αποκαλούμε «Krav Maga για Πολίτες». ΤοKrav Maga για Πολίτες χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες, το KM για Ενήλικες, το ΚΜ για Γυναίκες και το ΚΜ για Παιδιά.

 

 

Είναι ένα σύστημα που εξ αρχής στηρίζεται στην εύκολη και γρήγορη κατανόηση και εφαρμογή των αρχών του. Έτσι, ακόμη κι αν κάποιος εκπαιδεύεται σε αυτό μόνο μία ή δύο φορές την εβδομάδα, το αποτέλεσμα της εκμάθησης εξακολουθεί να είναι ικανοποιητικό.

Αυτό εξηγείται από το ότι όλες οι τεχνικές  έχουν οικοδομηθεί πάνω  στις φυσικές  αντανακλαστικές αντιδράσεις του ανθρώπου σε διάφορες επιθέσεις. Όταν απειλούμαστε ή κινδυνεύουμε το σώμα  και το μυαλό βρίσκεται σε κατάσταση stress έτσι οι τεχνικές  αυτοάμυνας πρέπει να είναι ενστικτώδεις και απλές ώστε να μπορούν να εκτελεστούν.

Εφόσον δεν είναι άθλημα δεν υπάρχουν αγώνες αλλά ένα πρόγραμμα προόδου για τους μαθητές που χωρίζεται σε τέσσερις  κατηγορίες:

Βαθμίδες εξέλιξης στο Krav Maga.
  • Εκπαιδευόμενοι   Practitioner  ( P1-P5) που είναι τα πρώτα επίπεδα που κατακτά κανείς στο Krav Maga μετά από αξιολόγηση  ,
  • Απόφοιτοι Graduate ( G1-G5)  ,
  • Αυθεντίες Experts ( E1-E5),  Master( M1-M3).Σημειωτέο τον τίτλο του Master τον κατέχουν τέσσερα άτομα στον κόσμο και τον έχουν λάβει αυτοπροσώπως  από το δημιουργό του συστήματος Imi Lichtenfeld. Το κάθε επίπεδο έχει την δίκη του ξεχωριστή ύλη πάνω στην οποία εκπαιδεύεται ο ασκούμενος.